Học bổng SAMSUNG - Thuật toán ứng dụng

Purpose Strengthen practical skill of students in resolving software problems Emphasize analysis - design - implementation and optimization of algorithm in actual software development process: from problem to solution

Lập trình Java core

Tiếp nối khóa học Lập trình C cơ bản, ACT mang tới khóa học Lập trình Java. Khóa học này sẽ đưa học viên tới bầu trời mới của thế giới lập trình với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Đây là khoá học nền tảng để phát triển Java Web hay Android.

Lập trình Web với Spring Boot và ReactJS

Sau khi đã có cho mình nền tảng về ngôn ngữ Java. Đã đến lúc các bạn phải chọn cho mình một hướng đi đê theo: Mobile hoặc là Web. Tại khóa học này, Học viện ACT sẽ hướng dẫn các bạn theo hướng về Web

Lập trình C căn bản

Lập trình C là khóa học lập trình căn bản cho các bạn mới tiếp cận với lập trình cũng như muốn tìm hiểu về lập trình C. Khóa học này sẽ trang bị cho học viên kiến thức lập trình nền tảng để có thể phát triển lên các ngôn ngữ bậc cao hơn như C#, Java, PHP, Python, ...