KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA 200 - 301

Học viện Công nghệ thông tin ACT tự hào là học viện được Cisco ủy quyền đào tạo quản trị mạng CCNA tại Việt Nam Chương trình Học viện CNTT ACT trực thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Quản trị mạng Linux

Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1&2 (LPIC 101, LPIC 102, LPIC 201, LPIC 202 ), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH: Từ việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, …cũng nằm trong nội dung của chương trình.