Lập trình Java core

I. THÔNG TIN CHUNG:

 • TÊN KHÓA HỌC: Lập trình Java core
 • THỜI LƯỢNG: 60 giờ
 • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

1.Thông tin chung

       Khóa học "Lập trình Java Core" được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản nhất tới nâng cao về ngôn ngữ lập trình Java. Khoá học được thiết kế riêng phù hợp cho cả các bạn sinh viên, học viên mới tiếp cận lập trình và đã có kinh nghiệm lập trình mức cơ bản. Khóa học này tại Học viện CNTT ACT được thiết kế trong thời lượng 60 giờ học với các mục tiêu cụ thể rõ ràng theo từng giai đoạn.
       Khóa học được thiết kế riêng phù hợp cho cả các bạn sinh viên, học viên mới tiếp cận lập trình và đã có kinh nghiệm lập trình mức cơ bản. Khoá học này tại Học viện CNTT ACT được thiết kế trong thời lượng 60 giờ học với các mục tiêu cụ thể rõ ràng theo từng giai đoạn.

2.Thời lượng và tổ chức khóa học

   Thời lượng: 60h - 02h/buổi
   Tất cả các buổi học đều diễn ra tại phòng máy, mỗi bạn 1 máy tính.
   Mỗi tuần chỉ 02 buổi học để học viên có đủ thời gian để ôn luyện kiến thức của các buổi học đã qua.
   Lớp luôn có trợ giảng hỗ trợ các bạn sinh viên.
   Được học lại miễn phí , được bảo lưu nếu trùng lịch học.

3. Nội dung khóa học:

Giai đoạn Java Core Basic:

 • Làm quen với Java và cài đặt môi trường phát triển (IDE)
 • Các toán tử. biểu thức, nhập/xuất
 • Cấu trúc điều khiển
 • Mảng trong Java
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lớp, đối tượng
 • Tính kế thừa
 • Tính đa hình
 • Xử lý ngoại lệ
 • Nhận đồ án khóa học

Nhận đồ án khóa học:

 • Date Time and String
 • Collection and Generic
 • Java IO
 • Java NIO2
 • Java Concurrency
 • Network Programming Basic
 • Bảo vệ đồ án khóa học và tổng kết