Lập trình Java Web

I. THÔNG TIN CHUNG:

  • TÊN KHÓA HỌC: Lập trình Java Web
  • THỜI LƯỢNG: 100 giờ
  • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

1.Thông tin chung

       Khóa học “Lập trình Java Web" là khoá học có cam kết đầu ra, sinh viên phải có sản phẩm sau khi học lập trình xong Khoá học được thiết kế riêng phù hợp cho cả các bạn sinh viên, học viên mới tiếp cận lập trình và đã có kinh nghiệm lập trình mức cơ bản. Khoá học này Học viện CNTT ACT được thiết kế trong thời lượng 120 giờ học với các mục tiêu cụ thể rõ ràng theo từng giai đoạn.
       Thầy giáo đứng lớp là thầy Thạc sỹ Nghiêm Minh Hoàng là Laboratory Director của Công ty cổ phần OWS là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ
       Các sản phẩm do Công ty cổ phần OWS các bạn có thể xem tại đường link sau: //ows.vn/product
       Khóa học “Lập trình Java Web” nhằm hướng tới xây dựng cho sinh viên nắm chắc các khái niệm cơ bản về OOP thông qua ngôn ngữ Java từ đó tự bản thân lập trình được một Website sử dụng ngôn ngữ Java. Một mặt, giúp sinh viên đảm bảo được việc học lập trình Java ở Học viện kỹ thuật Mật mã trong các môn học như :

  • Kỹ thuật lập trình (năm 2)
  • Lập trình hướng đối tượng OOP (năm 3)

       Khóa học “Lập trình Java Web” hướng tới xây dựng cho sinh viên khả năng lập trình ứng dụng Website sử dụng Java làm nền tảng

 

2.Thời lượng và tổ chức khóa học

   Thời lượng: 60h - 02h/buổi
   Tất cả các buổi học đều diễn ra tại phòng máy, mỗi bạn 1 máy tính.
   Mỗi tuần chỉ 02 buổi học để học viên có đủ thời gian để ôn luyện kiến thức của các buổi học đã qua.
   Lớp luôn có trợ giảng hỗ trợ các bạn sinh viên.
   Được học lại miễn phí , được bảo lưu nếu trùng lịch học.

3. Nội dung khóa học:

Java core Web cơ bản
   1. Làm quen với Java và OOP
   2. Các toán tử, biểu thức, nhập/xuất
   3. Sử dụng cấu trúc điều kiện
   4. Mảng trong Java
   5. Lập trình hướng đối tượng
   6. Lớp, đối tượng
   7. Tính kế thừa
   8. Tính đa hình
   9. Xử lý ngoại lệ
   9. Làm việc với Tệp tin
   9. Collection-List
   9. Collection-Set,Map
   10. Collection-Set,Map
   1. HTML và các thẻ cơ bản
   2. Các thẻ nâng cao, CSS
   3. CSS3 và các thuộc tính nâng cao
   4. Giới thiệu và sử dụng Javascript
   5. Xử lý sự kiện trong Javascript
   6. Giới thiệu Ajax và Jquery
   7. Giới thiệu thư viện Bootstrap 
   
CSDL, phân tích thiết kế hệ thống Sử dụng CSDL với Java Web
   1. Khái niệm CSDL
   2. Các câu lệnh thao tác dữ liệu cơ bản
   3. Phân tích thiết kế hệ thống 
   1. Khái niệm JDBC
   2. Giới thiệu Servlet
   3. Sử dụng Session & Cookie
   4. Giới thiệu JSP và JSTL
   5. Mô hình MVC và ứng dụng. SpringMVC giới thiệu và cài đặt
   6. SpringMVC - các thao tác cơ bản với CSDL
   7. SpringMVC - bảo mật, xác thực, quản lý Session
   7. SpringMVC - các kỹ thuật nâng cao
   7. SpringMVC - send email, upload file
   7. SpringMVC - RESTful API 
   
Đồ án cuối khóa