Đăng ký học


Học viện Công nghệ thông tin ACT trực thuộc sự quản lý của khoa An toàn thông tin Học viện Kỹ thuật Mât mã, là chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài như Cisco Systems, Microsoft (Hoa kỳ), Oracle, Palo Alto, đào tạo về Quản trị mạng, Quản trị hệ thống, Bảo mật và Lập trình theo phương thức đào tạo thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc đào tạo và cung cấp nhân lực có trình độ chuyên môn đạt chuẩn Quốc tế.

Thông tin chung

Các mục có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên là một chuỗi kí tự không bao gồm số và các kí tự đặc biệt !
Giới tính không được để trống !
Ngày sinh không được để trống và vượt quá mốc thời gian hiện tại !
Số điện thoại là một dãy 10 số, có đầu số hợp lệ, không có chữ và kí tự đặc biệt !
Email là một dãy kí tự và phải có đuôi của email !

Khóa học đăng kí