ACT news

Công cụ TinEyE

TinEye là công ty tìm kiếm và nhận dạng hình ảnh. Chúng tôi là chuyên gia về thị giác máy tính, nhận dạng mẫu, mạng lưới thần kinh và học máy

Xem thêm
Giới thiệu Shodan

Shodan là một công cụ tìm kiếm lỗ hổng giúp quét các trang web và tài nguyên công khai để thu thập thông tin về cấu hình hệ thống và các lỗ hổng bảo mật.

Xem thêm
Giới thiệu OSINT Framework

OSINT Framework : Công Cụ Thu Thập Thông Tin Mở

Xem thêm
Công cụ Have I Been Pwned

Have I Been Pwned cho phép bạn tìm kiếm trên nhiều vụ vi phạm dữ liệu để xem liệu địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn có bị xâm phạm hay không.

Xem thêm
Đăng ký học
Lịch khai giảng

Khóa học & Chuyên ngành đào tạo

Học viên tiêu biểu

Việc làm
act media
ACT & đối tác