Lập trình C37
 • Khóa học: Lập trình C căn bản
 • Giảng viên: Trương Ngọc Tuấn
 • Thời lượng: 55 giờ
 • Thời gian khai giảng: 15-10-2022
 • Ưu đãi:

  -        Ưu đãi khóa học: Chương trình ưu đãi áp dụng 1 chương trình duy nhất (tối đa 1 bạn đc giảm 500k áp dụng 1 chương trình: Theo nhóm hoặc đóng sớm)

  -        Hoàn thành học phí trước ngày 3/9-20/9: 2250k

  -        Hoàn thành học phí vào ngày 1/9-2/9: 1990k

  -        Hoàn thành học phí sau ngày 20/9: 2,5 triệu 

  -        Học phí theo nhóm:

  o   2 bạn: giảm 100k vào học phí khóa học

  o   3 bạn: giảm 200k vào học phí khóa học

  o   4 bạn: giảm 300k vào học phí khóa học

  o   5 bạn: giảm 500k vào học phí khóa học

  -        Tặng khóa thuật toán do SamSung tài trợ khai giảng vào tháng 9/2022

Ưu Đãi Khi Đăng Kí Khóa Học

-        Ưu đãi khóa học: Chương trình ưu đãi áp dụng 1 chương trình duy nhất (tối đa 1 bạn đc giảm 500k áp dụng 1 chương trình: Theo nhóm hoặc đóng sớm)

-        Hoàn thành học phí trước ngày 3/9-20/9: 2250k

-        Hoàn thành học phí vào ngày 1/9-2/9: 1990k

-        Hoàn thành học phí sau ngày 20/9: 2,5 triệu 

-        Học phí theo nhóm:

o   2 bạn: giảm 100k vào học phí khóa học

o   3 bạn: giảm 200k vào học phí khóa học

o   4 bạn: giảm 300k vào học phí khóa học

o   5 bạn: giảm 500k vào học phí khóa học

-        Tặng khóa thuật toán do SamSung tài trợ khai giảng vào tháng 9/2022