• Dorking là gì?

  Dorking là một cách sử dụng công cụ tìm kiếm với đầy đủ khả năng của chúng để tìm thông tin công khai mà không nhất thiết phải hiển thị ngay từ đầu. Dork chỉ là một tìm kiếm sử dụng một hoặc nhiều kỹ thuật tiên tiến này được gọi là toán tử để tiết lộ thông tin đó.

 • Abstract Class là gì?

  Trong Java, abstract class là một trong những khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Abstract class cung cấp một cách để định nghĩa các lớp mà từ đó các lớp con có thể kế thừa, nhưng không thể khởi tạo trực tiếp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về abstract class, cách sử dụng nó và cung cấp nhiều ví dụ minh họa để bạn có thể nắm bắt được cách áp dụng nó trong thực tế.

 • Công cụ Burp Suite

  Burp Suite là phần mềm được sử dụng với mục đích hỗ trợ xác định và khai thác các lỗ hổng bảo mật bằng cách tích hợp nhiều các công cụ khác nhau để có thể thực hiện được mục đích xâm nhập và kiểm tra web.

 • Công cụ Qualys Vulnerability Management

  Qualys Vulnerability Management: Giải Pháp Bảo Mật Hàng Đầu Cho Doanh Nghiệp!