Facebook Live Chat
Trang chủ > LPI I & II

Quản trị hệ thống Linux LPI I và II

2015-10-23

1. Giới thiệu khoá học LPI tại Học viện CNTT ACT:

 • Chương trình đào tạo này được xây dựng dựa trên chương trình bởi Linux Professional Institute (LPI) với 2 cấp độ LPI Level 1 và LPI Level 2
 • Nội dung khóa học này sẽ trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về hầu hết các hệ điều hành Linux.
 • Sau khi có chứng chỉ LPI, các chuyên gia quản trị thệ thống mạng có thể quản trị, duy trì và bảo mật cho hệ thống mạng trong công ty mình nhất là về các máy chủ Web, Mail, File Server…trên nền của HĐH Linux.

2. Mục tiêu khoá học:

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng:

 • Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
 • Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
 • Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)
 • Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ  LPI 2  có giá trị toàn cầu.

3. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Quản lý môi trường làm việc trên hệ điều hành Linux

 1. Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Linux.
 2. Cài đặt và các thao tác hệ thống cơ bản
 3. Các thiết bị và các chế độ hoạt động(Runlevel) trong linux
 4. Các công cụ quản trị hệ điều hành Linux
 5. Quản trị người dùng và nhóm
 6. Hệ thống File và quản lý ổ đĩa
 7. Quản lý tập tin, thư mục và các tiến trình,trình soạn thảo VIM
 8. Cài đặt và quản lý gói phần mềm:RPM, YUM
 9. Quản trị In ấn

Phần 2: Mạng và các dịch vụ mạng trên Linux

 1. Mạng căn bản
 2. Network File System và SAMBA
 3. FTP
 4. Quản lý sao lưu phục hồi giờ hệ thống với Time server
 5. SSH server
 6. Dịch vụ DHCP
 7. Dịch vụ phân giải tên miền DNS
 8. Dịch vụ Web
 9. Dịch vụ Mail
 10. Truy cập từ xa với VPN

Phần 3: Bảo mật ,khắc phục,tinh chỉnh hệ thống

 1. Bảo mật hệ thống Linux​
 2. Bảo mật trên máy cục bộ
 3. Secure Shell (OpenSSH)
 4. Secure FTP server
 5. Firewall Server với IPtable
 6. Bảo mật mạng với IPS và IDS server
 7. Nâng cao tính khả dụng cho hệ thống
 8. Sao lưu và phục hối hệ thống Linux
 9. Raid và LVM