Facebook Live Chat
Trang chủ > Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 05/2020

2015-10-23

 

STT CÁC KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CHI TIẾT
1   Quản trị mạng Cisco - CCNA  05/2019 Liên hệ 120h Liên hệ Liên hệ
2   Hacker mũ trắng CEHv10 05/2019 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
3   Quản trị mạng Linux LPI cơ bản 05/2019 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ
4   Lập trình C căn bản 05/2019 Liên hệ 45h Liên hệ Liên hệ
5   Lập trình Java Web 05/2019 Liên hệ 120h Liên hệ Liên hệ
6   Quản trị hệ thống Windows 2016 05/2019 Liên hệ 120h Liên hệ Liên hệ
7   Lập trình Web PHP 05/2019 Liên hệ 60h Liên hệ Liên hệ

 

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo xin liên hệ với số điện thoại: 0978 571 541

Xem chi tiết các khoá học tại đây