Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình Python

Khoá học lập trình Python

2016-03-18

1. Giới thiệu Python:

        Python là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng (object-oriented scripting language). Không chỉ vậy, nó còn là một ngôn ngữ cấp cao có khả năng thông dịch (interpreted language) và có tính tương tác (interactive language) cao.

        Nhờ chức năng thông dịch mà trình thông dịch (Interpreter) của Python có thể xử lý lệnh tại thời điểm chạy chương trình (runtime). Nhờ đó mà ta không cần biên dịch chương trình trước khi thực hiện nó (tương tự như Perl và PHP).

        Mặc dù Python được xem là ngôn ngữ lập trình dành cho những ai mới làm quen với việc lập trình trên máy tính, nhưng nó hỗ trợ mạnh cho việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các chương trình xử lý văn bản đơn giản đến các ứng dụng web, đến các chương trình game,…     

        Python được phát triển từ nhiều ngôm ngữ khác nhau: ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk, Unix shell và các ngôn ngữ script khác.

        Tương tự như Perl, Python là ngôn ngữ có bản quyền, hiện nay mã nguồn của nó được phát hành theo GNU - General Public License (GPL).

2. Các chức năng chính của Python:

        Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập trình hiện đại như: Dễ học, dễ đọc mã nguồn, dễ phát triển, dễ tương tác với hệ thống/với mạng, chạy trên đa nền, nhúng được trong nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao, tương tác với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu,… Python còn có các chức năng nổi trội sau đây:

  • Một trong những điểm mạnh nhất của Python đến từ thư viện chuẩn của nó: Một thư viện lớn, dễ sử dụng có tính tương thích cao và đặc biệt hoạt động đa nền: UNIX, Windows and Macintosh.
  • Python có thể được sử dụng như ngôn ngữ script, hoặc ngôn ngữ biên dịch, nhờ đó mà ta có thể buil các chương trình lớn trên nó.
  • Python hỗ trợ chế độ Interactive, nhờ đó mà ta có thể nhập kết quả từ các đầu cuối khác nhau vào chương trình Python, nhờ đó mà việc test và debug lỗi code trở nên đơn giản hơn.
  • Python cho phép người lập trình tích hợp (add-on) các mô-đun cấp thấp, các tool tùy chọn vào trình thông dịch của nó. Điều này giúp cho việc lập trình trên Python trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

3. Nội dụng chương trình học lập trình Python tại Học viện ACT

        Chương trình học khóa học "Lập trình Python" được chia thành 4 phần chính

Phần 1: Python Basics (30h)

        Khóa học "Python Basics" là khóa học nhập môn Lập trình máy tính dành cho các bạn mới tiếp cận, tìm hiểu lập trình và thiết kế chương trình máy tính.

       Khóa học giúp các bạn học viên nắm vững các khái niệm lập trình cơ bản như biến, hàm, hướng đối tượng, thao tác tập tin, kết nối cơ sở dữ liệu,...

       Tham gia khóa học, các bạn học viên được yêu cầu hoàn thành sản phẩm chạy trên môi trường Console, đảm bảo đầu ra và đủ lượng kiến thức tham gia các chương trình cao hơn.

       Thầy giáo đứng lớp là thầy Nguyễn Cao Cường, Co Founder của Healthchain Technology, là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, công ty y tế.

       (Website: http://healthchain.vn)

Nội dung khóa học Mục tiêu Học viên làm được
Python cơ bản (24h)

  - Học được các chủ đề đơn giản đến nâng cao   của ngôn ngữ Python như Decorators,   Generators.
  - Sử dụng được các thư viện cơ bản của   Python

  - Xây dựng được ứng dụng chạy Console.
  - Mô phỏng các thuật toán và cấu trúc dữ liệu.

  - Thông tạo cách làm việc với File, IO
Đồ án (6h)  

  - Tự thiết kế, xây dựng ứng dụng quản lý doanh nghiệp   chạy nền tảng Console, sử dụng File System để lưu trữ   thông tin.

  - Tự xây hệ thống truy vấn dữ liệu báo cáo, phân tích dữ   liệu, đơn giản.

Nội dung chương trình chi tiết:

  Phần 1   Python cơ bản 24h
  Bài 1   Giới thiệu, cài đặt Python  4
  Bài 2   Các kiểu dữ liệu trong Python 4
  Bài 3   Cú pháp 4
  Bài 4   Hàm và phương thức 4
  Bài 5   Hướng đối tượng 4
  Bài 6   Decorators, Generators, Errors và Exceptions Handling 4
  Phần 2   Đồ án 6h

 

Phần 2: Python Web Development (40h)

        Khóa học "Python Web Development" là khóa học có cam kết đầu ra, sinh viên có sản phẩm sau khi tham gia học tập.

        Khóa học được thiết kế cho các bạn sinh viên, học viên đã có kiến thức, khái niệm cơ bản về lập trình, muốn tìm hiểu nâng cao khả năng tổ chức CSDL, thiết kế, xây dựng ứng dụng hoàn thiện cho người dùng trên nền tảng Web. Khóa học này được Học viện CNTT ACT thiết kế trong thời lượng 40 giờ, với mục tiêu rõ ràng, cụ thể, hướng tới các kỹ năng xây dựng sảm phẩm thực tế, hoàn thiện.

        Khóa học "Python Web Development" sử dụng ngôn ngữ Python làm nền tảng.

Nội dung khóa học Mục tiêu Học viên làm được
Python Application Development (32h)

  - Học viên nắm được cách xây dựng   ứng dụng Web sử dụng Micro   framework Python

  - Học viên nắm vững cách xây dựng   Restful API và kết nối CSDL

  - Học viện nắm vững thao tác   với Javascript Framework: Jquery,   Backbone, Gonrin

  - Xây dựng được ứng dụng quản lý đơn giản như bài   toán quản lý Kho bằng công nghệ Single Page   Application.

  - Nắm được phương pháp phân tích nghiệp vụ từ yêu   cầu của người dùng, xây dựng cấu trúc CSDL theo bài   toán nghiệp vụ.

Đồ án (8h)  

  - Học viên xây dựng 1 ứng dụng quản lý hoàn thiện trên   nền tảng Web.

  - Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống phân tích   dữ liệu trong các công ty phần mềm

Nội dung chương trình chi tiết:

  Phần               1   Python Web Development 24h
  Bài 1   HTML và Javascript 4
  Bài 2   Jquery, Bootstrap, GonrinJS 4
  Bài 3   Microframework 2
  Bài 4   Template Engine với Jinja2 2
  Bài 5   Khái niệm SQL, các câu lệnh thao tác SQL cơ bản với   SQLite và Postgresql 4
  Bài 6   ORM, Sqlalchemy 4
  Bài 7     Web API, Quản lý API với Gatco-APIManager 4
  Phần 2   Phân tích thiết kế ứng dụng 8h
  Bài 8   Quản lý User và mô hình phân quyền RACL 2
  Bài 9   Phân tích, xây dựng nghiệp vụ quản lý trong doanh nghiệp 6
  Phần 3   Đồ án 8h

 

Phần 3: Python Data Analysis (40h)

        Khóa học "Python Data Analysis" là khóa học cung cấp cho các bạn sinh viên, học viên khả năng tiếp cận các công nghệ xử lý dữ liệu lớn, sử dụng nền tảng Ecosystem.

        Khóa học được thiết kế cho các bạn sinh viên, học viên đã có kiến thức, khái niệm cơ bản về lập trình, muốn tìm hiểu nâng cao khả năng xử lý dữ liệu lớn. Khóa học này được Học viện CNTT ACT thiết kế trong thời lượng 40 giờ, với mục tiêu rõ ràng, cụ thể, hướng tới các kỹ năng xây dựng sản phẩm thực tế, hoàn thiện.

        Khóa học "Python Data Analysis" sử dụng ngôn ngữ Python làm nền tảng.

Nội dung khóa học Mục tiêu Học viên làm được
Python Data Analysis (32h)

  - Có khả năng thực hiện các thao tác phân   tích dữ liệu như Grouping, pivoting, joining…
  - Hiểu và và thao tác trên các dữ liệu 1D, 2D   và 3D

  - Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu, chuẩn hoá dữ   liệu từ CSDL ứng dụng.

  - Xây dựng giao diện biểu đồ thể hiện thông tin dữ   liệu đã phân tích trên giao diện web hoặc matplotlib.
Đồ án (8h)  

  - Tự xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu,   thể hiện biểu đồ, dựa trên ứng dụng có sẵn.

  - Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống phân   tích dữ liệu trong các công ty phần mềm

Nội dung chương trình chi tiết:

  Phần 1   Python Data Analysis   32h
  Bài 1   Giới thiệu và cài đặt Pandas 2
  Bài 2   Series 2
  Bài 3   DataFrames I 2
  Bài 4   DataFrames II 2
  Bài 5   DataFrames III 2
  Bài 6   Làm việc với Text Data 2
  Bài 7   Multildex 2
  Bài 8   Groupby 3
  Bài 9   Merging, Joining và Concatenating 3
  Bài 10   Làm việc với Dates và Times 2
  Bài 11   Input và Output 2
  Bài 12   Víualization 4
  Bài 13   Numpy 4
  Phần 2   Đồ án 8h

 

Phần 4: Python Machine Learning with Pytorch (45h)

        Khóa học "Python Machine Learning with Pytorch" là khóa học cung cấp cho các bạn sinh viên, học viên tiếp cận lĩnh vực, công nghệ mới đáng chú ý hiện tại và phát triển trong tương lai.

        Khóa học được thiết kế cho các bạn sinh viên, học viên đã có kiến thức, kỹ năng nang cao về lập trình. Kết thúc khóa học, học viên có thể xây dựng hệ thống Deep learning và Computer Vision tiêu chuẩn dựa trên nền tảng Pytorch.

        Khóa học "Python Machine Learning with Pytorch" sử dụng ngôn ngữ Python làm nền tảng.

Nội dung khóa học Mục tiêu Học viên làm được
Pytorch - Trí tuệ nhân tạo (35h)

  - Tìm hiểu và cài đặt ứng dụng Machine và   Deep Learning với Pytorch
  - Xây dựng Models giải quyết các vấn đề   nâng cao như nhận diện hình ảnh…
  - Trải nghiệm tự xây dựng Neural Network

  - Xây dựng hệ thống Machine Learning đơn giản,   xây dựng chatbot đơn giản.

  - Xây dựng hệ thống nhận diện hình ảnh đơn giản.
Đồ án (10h)     - Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống phân   tích dữ liệu trong các công ty phần mềm

Nội dung chương trình chi tiết:

  Phần 1   Pytorch - Trí tuệ nhân tạo   35h
  Bài 1   Giới thiệu Pytorch 2
  Bài 2   Giới thiệu Tensors 3
  Bài 3   Linear Regression 3
  Bài 4   Perceptrons 3
  Bài 5   Deep Neeural Networks 3
  Bài 6   Image Recognition 3
  Bài 7   Convolutional Neural Networks 3
  Bài 8   CIFAR 10 Classification 3
  Bài 9   Transfer Learning 3
  Bài 10   Style Transfer 3
  Bài 11   Hand-on Labs 6
  Phần 2   Đồ án  10h

Các bạn có thể đăng ký học Lập trình Python với cả 4 phần trong 1 khoá học Lập trình Python như trên thông qua đường linh dưới đây.