Facebook Live Chat
Trang chủ > MCSA 2016

Microsoft Certified System Administrator (MCSA) 2016

2015-10-23

CHƯƠNG TRÌNH MCSA 2016 (96h)

  Khóa học MCSA 2016 là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho học viên tiếp cận với các công nghệ mới nhất của Microsoft.

  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể triển khai, quản lý cũng như khắc phục các sự cố trên hệ thống máy chủ Windows Server 2016 như:

 • Máy chủ quản lý miền (Domain Controller)
 • Máy chủ phân giải tên miền (DNS)
 • Máy chủ cấp phát địa chỉ IP động (DHCP)
 • Máy chủ Web (Web Server)
 • Máy chủ thư điện tử (Mail Exchange Server)

Các tính năng công nghệ cao so với Windows Server 2003 và 2008, 2012 như:

 • Công nghệ nano Server
 • Công nghệ đóng gói phần mềm
 • Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V )

  Thay đổi về ADDS giúp bạn dễ dàng kết nối AD với các ứng dụng và dịch vụ trên đám mây, các thay đổi về ảo hóa mạng, với Windows PowerShell 5.0 sẽ bảo mật hơn và quản lý server tốt hơn với nhiều tính năng mở rộng.

  Windows Defender được cài kèm theo để bảo mật cho Server với các mã độc, chống tấn công trần bộ đệm thông qua các lỗ hổng bảo mật với tính năng Flow Control Guard, cải thiện về lưu trữ giúp truy xuất và truyền tải dữ liệu nhanh hơn (với công nghệ NVDIMMs có tốc độ gần bằng DRAM).

  Tích hợp công nghệ SDN (Software-Defined Networking)-một công nghệ quản trị hạ tầng mạng rất mới và tập chung. Cải thiện về TCP giúp cho truyền dữ liệu với đám mây trở nên tin cậy và hiệu năng cao hơn.

  Với một loạt các tính năng mới có thể nói Windows Server 2016 chú trọng nhiều vào hiệu năng quản trị, truyền dữ liệu và bảo mật. Và Windows Server 2016-Một xu hướng cho tương lai quản trị mạng hệ thống.

  Sau khi có chứng chỉ MCSA 2016 học viên có thể học chuyên sâu hơn để nhận chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống của Microsoft là MCSE 2016 (Trình độ Expert: có khả năng thiết kế, triển khai các giải pháp hạ tầng, xây dựng giải pháp bảo mật tổng thể và chuyên sâu dựa trên hệ điều hành máy chủ Microsoft Windows Server 2016 ).

Chứng chỉ MCSA 2016 được thiết kế phù hợp với các sinh viên kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, các chuyên viên công nghệ thông tin, các kỹ thuật viên mạng, và các chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật…

Nội dung chương trình MCSA 2016 tại Chương trình Học viện Công nghệ thông tin ACT luôn luôn được cập nhật những môn học mới giúp cho học viên tiếp cận với các công nghệ mới nhất của Microsoft, bao gồm 3 môn học:

70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Cài đặt, upgrade, and migrate servers

 • Tổng quan về servers 2016
 • Chuẩn bị môi trường cài đặt Nano Server and Server Core
 • Chuẩn bị cho upgrades and migrations
 • Tổng quan về các vai trò của server 2016

Module 2: Cấu hình local storage trong Server 2016

 • Quản lý ổ đĩa trên  Windows Server 2016
 • Quản lý các phân vùng ổ đĩa trên Windows Server 2016

Module 3: Thực thi các giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp

 • Tổng quan về  direct-attached storage, network-attached storage, storage area networks
 • Các chuẩn kết nối Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
 • Tìm hiểu về iSNS, data centre bridging, MPIO
 • Cấu hình share Volume trong Windows Server 2016

Module 4: Thực thi Storage Spaces và Data Deduplication

 • Thực thi Storage Spaces
 • Quản lý Storage Spaces
 • Thực thi Data Deduplication

Module 5: Cài đặt, cấu hình, quản trị Hyper-V

 • Tổng quan về  Hyper-V
 • Installing Hyper-V
 • Cấu hình lưu trữ trông Hyper-V
 • Cấu hình Network trong Hyper-V
 • Cấu hình máy ảo Hyper-V
 • Quản lý các máy ảo trên Hyper-V

Module 6: Triển khai và quản trị Windows Server và Hyper-V containers

 • Tổng quan về containers trong Windows Server 2016
 • Triển khai Windows Server and Hyper-V containers
 • Cài đặt, cấu hình, quản trị containers

Module 7: Nâng cao tính sẵn sàng và khôi phục thảm họa

 • Các cấp độ HA
 • Lập kế hoạch HA và khôi phục thảm họa
 • Backing up, restoring the Windows Server 2016
 • HA với failover clustering trên Windows Server 2016

Module 8: Thực thi và quản lý failOver Cluster

 • Lập kế hoạch failover cluster
 • Tạo và cấu hình failover cluster
 • Duy trì failover cluster
 • Khắc phục sự cố failover cluster
 • Thực thi site high availability với stretch clustering

 Module 9: Thực thi failover clustering cho Hyper-V

 • Sự tích hợp Hyper-V trong Windows Server 2016 với failover clustering
 • Thực thi và duy trì Hyper-V trong failover clusters

Module 10: Thực thi Network Load Balancing

 • Tổng quan NLB clusters
 • Cấu hình NLB cluster
 • Lập kế hoạch thực thi NLB

Module 11: Tạo, quản lý, triển khai images

 • Tìm hiểu về cách thức triển khai images
 • Tạo, quản lý images với MDT

Module 12: Quản lý, giám sát, duy trì máy ảo

 • Tổng quan về WSUS
 • Các tiến trình update của WSUS
 • Tổng quan PowerShell DSC
 • Các công cụ giám sát
 • Sử dụng Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs

70-741: Mạng và quản lý mạng với Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Lập kế hoạch thực thi Ipv4

 • Ipv4
 • Cấu hình Ipv4
 • QUản lý và khắc phục sự cố Ipv4

Module 2: THực thi DHCP

 • Tổng quan DHCP
 • Triển khai DHCP
 • Quản lý và khắc phục sự cố DHCP

Module 3: Thực thi IPv6

 • Tổng quan Ipv6
 • Cấu hình IPv6
 • Thực thi IPv6 và IPv4
 • Chuyển đổi IPv4 sang IPv6

Module 4: Thực thi DNS

 • Thực thi DNS servers
 • Cấu hình zones in DNS
 • Cấu hình phân giải tên với DNS zones
 • Cấu hình DNS tích hợp Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Cấu hình các thiết lập nâng cao của DNS

Module 5: Thực thi và quản lý địa chỉ IP với IPAM

 • Tổng quan IPAM
 • Triển khai IPAM
 • Quản lý không gian IP với IPAM

Module 6: Remote access trong Windows Server 2016

 • Tổng quan remote access
 • Thực thi Web Application Proxy

Module 7: Thực thi DirectAccess

 • Tổng quan DirectAccess
 • Thực thi DirectAccess sử dụng Getting Started Wizard

Module 8: THực thi VPNs

 • Lập kế hoạc triển khai VPNs
 • Triển khai VPNs

Module 9: Thực thi network cho branch offices

 • Thực thi Distributed File System (DFS) cho branch offices
 • Thực thi BranchCache cho branch offices

Module 10: Cấu hình Advanced networking features

 • Tổng quan high performance networking features
 • Cấu hình nâng cao Microsoft Hyper-V networking features

Module 11: Thực thi Software Defined Networking

 • Tổng quan Software Defined Networking
 • Thực thi network virtualization
 • Thực thi Network Controller

70-742: Identity with Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Cài đặt và cấu hình domain controllers

 • Tổng quan AD DS
 • Tổng quan AD DS domain controllers
 • Triển khai domain controller

Module 2: Quản lý các đối tượng trong AD DS

 • Quản lý user accounts
 • Quản lý các groups trong AD DS
 • Quản lý computer account AD DS
 • Sử dụng Windows PowerShell để quản lý AD DS
 • Quản lý các OUs

Module 3: Kiến trúc hạ tầng ADDS

 • Triển khai ADDS nâng cao
 • Triển khai ADDS phân tán
 • Cấu hình AD DS trusts

Module 4: Thực thi và quản lý AD DS sites và đồng bộ hóa

 • Tổng quan về đồng bộ hóa trong AD DS
 • Cấu hình AD DS sites
 • Cấu hình và giám sát AD DS replication

Module 5: Thực thi Group Policy

 • Tìm hiểu về Group Policy
 • Thực thi và quản trị GPOs
 • Group Policy scope và Group Policy processing
 • Khắc phục sự cố GPOs

Module 6: Quản lý các thiết lập của User với Group Policy

 • Thực thi administrative templates
 • Cấu hình Folder Redirection, Software Installation, và Scripts
 • Cấu hình Group Policy preferences

Module 7: Bảo mật Active Directory Domain Services

 • Bảo mật domain controllers
 • Thực thi account security
 • Thực thi audit authentication
 • Cấu hình và quản lý các service accounts

Module 8: Triển khai và quản trị AD CS

 • Triển khai CAs
 • Quản trị CAs
 • KHắc phục và duy trì CAs

Module 9: Triển khai và quản trị certificates

 • Triển khai và quản lý certificate templates
 • Quản lý certificate deployment, revocation, và recovery
 • Sử dụng certificates trong môi trường doanh nghiệp
 • Thực thi và quản lý smart cards

Module 10: Thực thi và quản trị AD FS

 • Tổng quan AD FS
 • Những yêu cầu và kế hoạch triển khai AD FS
 • Triển khai cấu hình AD FS
 • Tổng quan Web Application Proxy

Module 11: Thực thi và quản trị AD RMS

 • Tổng quan AD RMS
 • Triển khai và quản trị hạ tầng AD RMS
 • Cấu hình AD RMS

Module 12: Thực thi AD DS synchronization với Microsoft Azure AD

 • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho directory synchronization
 • Thực thi directory synchronization với Azure AD Connect
 • Quản lý directory synchronization

Module 13: Giám sát, quản lý, khôi phục sự cố AD DS

 • Giám sát AD DS
 • Quản lý cơ sở dữ liệu Active Directory
 • Sao lưu và phục hồi AD DS