CCNA Security

I. THÔNG TIN CHUNG:

  • TÊN KHÓA HỌC: CCNA Security
  • THỜI LƯỢNG: 45 giờ
  • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

   Khóa học CCNA Security cung cấp kiến thứckỹ năng thực hành chuyên sâu về bảo mật mạng , khoá học này , dành cho học viên đã từng học qua hai kỳ 2 (Semester 1 và semester 2 của chương trình CCNAv6) và có định hướng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật.

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng thực hiện các công việc như sau:
       Mô tả phân tích các hiểm hoạ nguy cơ mất an toàn trong cơ sở hạ tầng mạng
       Bảo mật truy cập các thiết bị mạng
       Vận hành AAA (Authentication, Authorization, Accouting) trên các thiết bị mạng
       Giảm thiểu các hiểm hoạ mạng sử dụng Access Control List
       Vận hành quản trị bảo mật mạng và tạo báo cáo thường xuyên
       Giảm thiểu các nguy cơ tấn công Layer 2
       Vận hành các tính năng tường lửa Cisco IOS
       Vận hành tường lửa ASA
       Vận hành thiết bị chống xâm nhập mạng Cisco IOS IPS
       Vận hành triển khai dịch vụ VPN IPSecs
       Quản trị chính sách an toàn thông tin hiệu quả

I.Đối tượng tham dự:

    Khóa học CCNA Security phù hợp với nhiều đối tượng: học sinh/sinh viên mong muốn trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các chuyên gia an ninh mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng…
    Để có thể tham gia khóa học: Học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc đã hoàn thành 2 kỳ về Routing và Switching trong chương trình CCNAv6

II.Thời lượng: 45h

III. Giáo trình:

- Giáo trình chuẩn theo hãng Cisco phiên bản CCNA Security 2.0 - Học viên được cấp tài khoản của Cisco Academy truy cập các tài liệu về an ninh mạng.

IV.Nội dung chi tiết:

    1. Modern Network Security Threats
    2. Security Network Devices
    3. Authentication, Authorization and Accounting
    4. Implementing Firewall Technologies
    5. Implementing Instrusion Prevention
    6. Securing the Local Area Network
    7. Cryptography
    8. Implementing Virtual Private Networks
    9. Managing a Secure Network
    10. Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)