Lập trình Python

I. THÔNG TIN CHUNG:

 • TÊN KHÓA HỌC: Lập trình Python
 • THỜI LƯỢNG: 100 giờ
 • ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh viên, Người đi làm có nhu cầu

II. THÔNG TIN CHI TIẾT:

1.Thông tin chung

 • Python là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng (object-oriented scripting language). Không chỉ vậy, nó còn là một ngôn ngữ cấp cao có khả năng thông dịch (interpreted language) và có tính tương tác (interactive language) cao.
 • Nhờ chức năng thông dịch mà trình thông dịch (Interpreter) của Python có thể xử lý lệnh tại thời điểm chạy chương trình (runtime). Nhờ đó mà ta không cần biên dịch chương trình trước khi thực hiện nó (tương tự như Perl và PHP).
 • Tính năng tương tác của Python giúp ta có thể tương tác trực tiếp với trình thông dịch của nó ngay tại dấu nhắc lệnh. Cụ thể: Ta có thể thực hiện lệnh một cách trực tiếp tại dấu nhắc của Python.
 • Python hỗ trợ mạnh cho phong cách lập trình hướng đối tương và kỹ thuật lập trình gói mã trong đối tượng.
 • Mặc dầu Python được xem là ngôn ngữ lập trình dành cho những ai mới làm quen với việc lập trình trên máy tính, nhưng nó hỗ trợ mạnh cho việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các chương trình xử lý văn bản đơn giản đến các ứng dụng web, đến các chương trình game,…
 • Python được phát triển tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Toán học và Khoa học Máy tính Hà Lan bởi Guido van Rossum vào những năn 80-90 của thế kỷ trước. Hiện nay Python được duy trì và phát triển bởi nhóm phát triển core của viện này.
 • Python được phát triển từ nhiều ngôm ngữ khác nhau: ABC, Modula-3, C, C++, Algol-68, SmallTalk, Unix shell và các ngôn ngữ script khác.
 • Tương tự như Perl, Python là ngôn ngữ có bản quyền, hiện nay mã nguồn của nó được phát hành theo GNU - General Public License (GPL).

2.Thời lượng và tổ chức khóa học

   Thời lượng: 60h - 02h/buổi
   Tất cả các buổi học đều diễn ra tại phòng máy, mỗi bạn 1 máy tính.
   Mỗi tuần chỉ 02 buổi học để học viên có đủ thời gian để ôn luyện kiến thức của các buổi học đã qua.
   Lớp luôn có trợ giảng hỗ trợ các bạn sinh viên.
   Được học lại miễn phí , được bảo lưu nếu trùng lịch học.

3. Nội dụng khoá học lập trình an toàn với Python trên ACT

- Python cơ bản

   1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình Python
   2. Kiểu dữ liệu và biến
   3. Phép toán và biểu thức
   4. Câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp
   5. Lập trình sử dụng hàm
   6. Module và Package
   7. Chuỗi và cấu trúc dữ liệu
   8. Làm việc với file
   9. Bẫy và xử lý lỗi
   10. Bài tập làm việc nhóm

- Python nâng cao cho lập trình an toàn

   1. Lập trình mạng với Python
   2. IDA Python - Python với IDA
   3. Immunity Debugger và Python
   4. Fuzzing
   5. Unicorn & Capstone Engine
   6. Unicorn & Capstone Engine

4. Những gì bạn đạt được sau khoá học?

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python
 • Sử dụng Python trong lĩnh vực an toàn thông tin:
  • Network Security - bảo vệ hệ thống mạng
  • Pentesting - Đánh giá bảo mật
  • Malware analyzing - Phân tích mã độc
  • Exploit - Khai thác lỗ hổng
 • Chơi CTF.

5. Những kiến thức nền tảng để tham gia khoá học

 • Có hiểu biết cơ bản về mã hoá và kiến trúc máy tính
 • Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows và một họ thuộc Linux (Ubuntu, Kali, Centos, ...)
 • Có hiểu biết về TCP/IP
 • Có tinh thần tự giác học tập
 • Có sự hứng thú và yêu thích lập trình