Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình Java

Lập trình Java Web

2017-03-20

         Khóa học “Lập trình Java Web" là khoá học có cam kết đầu ra, sinh viên phải có sản phẩm sau khi học lập trình xong. Khoá học được thiết kế riêng phù hợp cho cả các bạn sinh viên, học viên mới tiếp cận lập trình và đã có kinh nghiệm lập trình mức cơ bản. Khoá học này Học viện CNTT ACT được thiết kế trong thời lượng 120 giờ học với các mục tiêu cụ thể rõ ràng theo từng giai đoạn.

        Thầy giáo đứng lớp là thầy Thạc sỹ Nghiêm Minh Hoàng là Laboratory Director của Công ty cổ phần OWS là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ

        (Website: http://ows.vn). 

        Các sản phẩm do Công ty cổ phần OWS các bạn có thể xem tại đường link sau: http://ows.vn/product

        Khóa học “Lập trình Java Web” nhằm hướng tới xây dựng cho sinh viên nắm chắc các khái niệm cơ bản về OOP thông qua ngôn ngữ Java từ đó tự bản thân lập trình được một Website sử dụng ngôn ngữ Java. Một mặt, giúp sinh viên đảm bảo được việc học lập trình Java ở Học viện kỹ thuật Mật mã trong các môn học như :

  • Kỹ thuật lập trình (năm 2)
  • Lập trình hướng đối tượng OOP (năm 3)

     Khóa học “Lập trình Java Web” hướng tới xây dựng cho sinh viên khả năng lập trình ứng dụng Website sử dụng Java làm nền tảng.

Nội dung

khoá học

Mục tiêu Học viên làm được

Giai đoạn 1

Java core 

(40 giờ)

  - Học viên nắm được các kiến thức cơ bản của lập trình Java và Lập trình hướng đối tượng
  - Thành thạo các cấu trúc điều khiển
 - Sử dụng được các gói cơ bản trong java như: util, collection, io,..
  - Xây dựng được các ứng dụng chạy trên nền tảng console
  - Xây dựng các module xử lý nghiệp vụ, tính toán trong các hệ thống phức tạp
  - Mô phỏng & cài đặt các thuật toán, cấu trúc dữ liệu

Giai đoạn 2

Web cơ bản
(24h)

  - Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về cách tạo ra 1 trang web
  - Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ web: HTML, CSS, Javascript
  - Nắm được cách sử dụng và ứng dụng cơ bản của các thư viện phổ biến: jquery, bootstrap,...
  - Xây dựng các website tĩnh
  - Xây dựng template website theo các bản thiết kế từ photoshop,...
  - Xử lý hiệu ứng, animation, validate form dữ liệu

Giai đoạn 3

CSDL, phân tích thiết kế hệ thống (8h)

  - Học viên hiểu được khái niệm về CSDL
  - Biết cách tự tạo CSDL, tạo bảng,..
  - Biết cách sử dụng các câu lệnh cơ bản SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  - Thiết kế mô hình CSDL lưu trữ cho các website, ứng dụng
  - Sử dụng SQL sinh ra báo cáo, thống kê số liệu

Giai đoạn 4

Sử dụng CSDL với Java Web (38h)

  - Học viên biết cách sử dụng java để kết nối với CSDL
  - Biết cách sử dụng servlet để tạo ứng dụng web
  - Nắm được cơ chế hoạt đông của mô hình MVC
  - Cài đặt và sử dụng Framework SpringMVC để xây dựng website
  - Xây dựng các hệ thống website hoàn chỉnh như: trang thương mại điện tử, website giới thiệu công ty, homepage, blog, CMS
  - Xây dựng các hệ thống quản lý nghiệp vụ: cửa hàng, công trình,...
Đồ án cuối khóa (10h)   - Học viên hiểu được quy trình để xây dựng 1 website hoàn thiện
  - Kết hợp được tất cả kiến thức đã học
  - Nắm được các thành phần cần có của 1 ứng dụng web
  - Tự thiết kế, xây dựng các hệ thống website bất kỳ
  - Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm trong các công ty phần mềm

 

Nội dung chương trình chi tiết:

 Phần 1 Java core    40
  Bài 1  Làm quen với Java và OOP  2
  Bài 2  Các toán tử, biểu thức, nhập/xuất 2
  Bài 3  Sử dụng cấu trúc điều kiên 4
  Bài 4  Mảng trong Java 4
  Bài 5  Lập trình hướng đối tượng 2
  Bài 6  Lớp, đối tượng 4
  Bài 7  Tính kế thừa 4
  Bài 8  Tính đa hình 4
  Bài 9  Ngoại lệ 2
  Bài 10  Làm việc với Tệp tin 4
  Bài 11  Collection-List 4
  Bài 12  Collection-Set,Map 4
 

 

 Phần 2  Web cơ bản 24
  Bài 13  HTML và các thẻ cơ bản 2
  Bài 14  Các thẻ nâng cao, CSS 4
  Bài 15  CSS3 và các thuộc tính nâng cao 4
  Bài 16  Giới thiệu và sử dụng Javascript 2
  Bài 17  Xử lý sự kiện trong Javascript 4
  Bài 18  Giới thiệu Ajax và Jquery 4
  Bài 19  Giới thiệu thư viện Bootstrap 4

 Phần 3  CSDL, phân tích thiết kế hệ thống               8   
  Bài 20     Khái niệm CSDL 2
  Bài 21  Các câu lệnh thao tác dữ liệu cơ bản 4
  Bài 22  Phân tích thiết kế hệ thống 2

Phần 4          Sử dụng CSDL với Java Web 38
  Bài 23  Khái niệm JDBC 2
  Bài 24  Giới thiệu Servlet 4
  Bài 25  Sử dụng Session & Cookie 4
  Bài 26  Giới thiêu JSP và JSTL 4
  Bài 27  Mô hình MVC và ứng dụng. SpringMVC giới thiệu và cài đặt 4
  Bài 28  SpringMVC - các thao tác cơ bản vs CSDL 4
  Bài 29  SpringMVC - bảo mật, xác thực, quản lý Session 4
  Bài 30  SpringMVC - các kỹ thuật nâng cao 4
  Bài 31  SpringMVC - send email, upload file 4
  Bài 32  SpringMVC - RESTful API      4

  Phần 5      Đồ án                                                      10

 Bạn muốn nhận tư vấn liên hệ với bộ phận đào tạo trực tiếp qua số điện thoại 0978 571 541

 Đăng ký tại đây