Lớp lập trình căn bản C_33
 • Khóa học: Lập trình Căn bản C
 • Giảng viên: Hoàng Thanh Nam
 • Thời lượng: 45 giờ
 • Thời gian khai giảng: 01-01-2000
Ưu Đãi Khi Đăng Kí Khóa Học
Lớp chuyên viên quản trị mạng CCNA_32
 • Khóa học: CCNA
 • Giảng viên: Hoàng Thanh Nam
 • Thời lượng: 100 giờ
 • Thời gian khai giảng: 01-01-2000
 • Ưu đãi:
  • Đăng kí theo nhóm
   • Nhóm 2 người giảm 200k/1 học viên
   • Nhóm 3 người giảm 300k/1 học viên
   • Nhóm 4 người giảm 500k/1 học viên
  • Đăng Kí từ 25/08-30/08
  • Đăng Kí Trong Khung Giờ Vàng: Từ 20h-21h thứ 2-6
Ưu Đãi Khi Đăng Kí Khóa Học
 • Đăng kí theo nhóm
  • Nhóm 2 người giảm 200k/1 học viên
  • Nhóm 3 người giảm 300k/1 học viên
  • Nhóm 4 người giảm 500k/1 học viên
 • Đăng Kí từ 25/08-30/08
 • Đăng Kí Trong Khung Giờ Vàng: Từ 20h-21h thứ 2-6